Nyhet
Kampanj

Nemablom

Art nr. 750057

Giftfri och effektiv bekämpning mot många skadedjur i din trädgård. 

Information

Beskrivning

Nematoder, eller rundmaskar, är ett av jordens vanligaste flercelliga djur. De är knappt synliga för ögat, 0,5 mm långa och 0,02 mm breda och beräknas finnas i över en miljon olika arter. Dessa aggressiva organismer angriper skadedjur genom deras naturliga kroppsöppningar. Inom loppet av några få dagar dör de. Nematoderna förökar sig inuti larven, de nykläckta nematoderna söker sedan upp nya skadedjur att infektera. Cykeln fortsätter tills det inte längre finns några skadedjur kvar.

Nematodbehandling är ett enkelt och miljövänligt bekämpningssätt. Ofarliga för barn, husdjur, bin, fåglar och vilda djur. Helt säkert att använda på livsmedelsgrödor. Ekologiskt godkända

Specifikationer

Nemablom räcker till ca 20 krukor eller 2 kvm. 

Förvaras oöppnade i kylskåp så att de förblir inaktiva och ”färska” tills du behöver dem. Nematoder håller fram till utgångsdatum, ca 1 år, tydligt markerad på varje förseglad förpackning vid förvaring i kylskåp.

 

Användning

Använd hela paketet på en gång. Öppnad förpackning och färdig lösning bör inte sparas. Blanda innehållet med 1 l kallt vatten. Jorden måste vara fuktig innan behandling. Rör om nematod/vattenblandningen ofta, nematoderna sjunker annars till botten.

Använd vattenkanna eller sprayflaska, typ tryckspruta. Bäst är att behandla under kvällen eftersom jorden då inte torkar ut så snabbt, vilket ger nematoder tid att komma under jorden. Applicera lösningen på området som skall behandlas, applicera sedan ytterligare en lika stor mängd vatten på samma område för att riktigt vattna ner nematoderna.

Nematoderna trivs i fuktig miljö och är lika effektivt även under regniga perioder. Behandling kan påbörjas så snart marktemperaturen överstiger +5 grader mot sniglar, +12 grader mot gräsmattelarver. Det behövs ingen karenstid efter behandling. Det är bara att skölja av och använda om man behandlar tex kryddor och grönsaker.

Behandling bör absolut undvikas om det är soligt och varmt, välj i så fall att behandla på kvällen i första hand eller tidigt på morgonen.